Fastighetsutveckling, Odenplan

I samband med att vi varit arkitekt för totalombyggnaden av kvarteret Spelbomskan 12 vid Odenplan har vi också utrett hur kvarteret kan utvecklas i framtiden, på uppdrag av fastighetsägaren Folksam.

Vi har varit engagerade i kvarteret under lång tid och gjort flera förslag.
Samtliga baseras på att man bygger ut mot Gyldéngatan som idag är en bortglömd gatstump, tvärgata till Odengatan. Men den är också i själva verket Drottninggatans förlängning på andra sidan Observatoriekullen och ett av våra förslag visar hur ett högt hus här skulle hamna mitt i blickfånget i Drottninggatans fond.

Ett annat förslag består av ett bostadshus uppdelat i tre huskroppar längs Gyldéngatan. De tre volymerna trappar upp mot kullen; lägst mot Odengatan och högst mot parken och samspelar med den befintliga byggnaden. En ny bred trappa upp mot parken annonserar sig tydligt i gatans fond. Ambitionen är att uppföra ca 65 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar, vilket skulle skapa liv och rörelse på gatan och ge en större trygghet för fotgängare på väg till och från parken.

Vi har varit engagerade i kvarteret under lång tid och gjort flera förslag. Samtliga baseras på att man bygger ut mot Gyldéngatan som idag är en bortglömd gatstump, tvärgata till Odengatan.

FAKTARUTA
Uppdrag: Ny- och tillbyggnad kontorshus
Plats: Odenplan, Stockholm
Uppdragsgivare: Folksam
År: 2014-2015
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Joel Hedgren, Camilla Lindberg, Martina Garreta Cano