FABRIKSPARKEN, SUNDBYBERG

Järnvägen som delat Sundbyberg i årtionden däckas över och ersätts med ett fantastiskt parkstråk som knyter ihop norra och södra delen av stan. Plötsligt hamnar den gamla kabelfabrikens område i centrala Sundbyberg i ett nytt läge. Området med hundraåriga anor som industri- och arbetsplatsområde ligger nu helt centralt i skärningspunkten för stadens två huvudaxlar.

Under 2011 tog vi tillsammans med fastighetsägaren Skandia fastigheter (f.d. Diligentia) fram en strategisk plan med syfte att ge en sammanhållen vision för hur området kan utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Visionen för området är att skapa en modern och hållbar stadsdel med en blandning av arbetsplatser, boende, handel och service. Fabriksparken skall vara en integrerad del av Sundbybergs stadskärna men samtidigt ha en stark egen identitet som bottnar i dess kulturhistoria.
Under 2012 tog vi fram ett underlag för den första nya detaljplanen och första spadtaget för denna etapp togs i juni 2017. Parallellt med detta har vi arbetat vidare med resten av området. Bland annat tog vi fram en ny strategisk plan för området 2018 samt flera utredningar om hur de befintliga industribyggnaderna kan omvandlas och få nytt innehåll.
Arbetet med andra etappen längs med det nya parkstråket pågår tillsammans med Kanozi och landskapsarkitekter från Nyréns.

Arbetet med planen har bedrivits med utgångspunkt i miljöklassningssystemet BREEAM Communities.

Fabriksparkens egen hemsida:
http://fabriksparken.se

Området med hundraåriga anor som industri- och arbetsplatsområde ligger nu helt centralt i skärningspunkten för stadens två huvudaxlar.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsutredning
Plats Centrala Sundbyberg
Uppdragsgivare Skandia Fastigheter
År 2011-pågående
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Jonas Torsvall, Elle-Kari Mannerfeldt, Robert Gorsetman, Bodi Karlman