Cirkushögskolan, Stockholm

Ett gammalt laboratorium på KTH campus har omvandlats till Dans och Cirkushögskolan. Vår uppgift har varit att inreda skolan och gestalta en sekvens av rum från entré, foajé, och en passage in till själva cirkushallen som vi utformat som en ljussluss.

Arkitekt för renoveringen var AIX.

I detta proejkt ligger fokus främst på ljus och färg.

FAKTARUTA
Uppdrag: Inredning, högskola
Plats: KTH Campus, Stockholm
Uppdragsgivare: Dans och Cirkushögskolan
År: Byggår 2012
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Sanna Fogelvik, Ulrika Romare
Fotograf: Tove Falk Olsson