Blodcentralen, Odenplan

På uppdrag av Karolinska Sjukhuset har vi ritat Sveriges största blodcentral vid Odenplan i Stockholm.

Utgångspunkt i utformningen har varit att Blodcentralen både ska vara en lugn och trevlig miljö att besöka och en bra arbetsplats för 20 personer med krav på hygien och funktionalitet. Förutom blodgivning så inrymmer lokalerna ett kafé, personalutrymmen och konferens.

Vi har haft en betydelsefull roll i hela projektet som samordningsansvariga för projekteringen vilket bidragit till en smidig och kostnadseffektiv byggprocess.

FAKTARUTA
Uppdrag: Inredning
Plats: Odenplan, Stockholm
Uppdragsgivare: Blodcentralen/Karolinska Sjukhuset
År: 2015-2016
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Joel Hedgren, Stefan Björnson
Fotograf: Tove Falk Olsson