ACCELERATOR

Accelerator är namnet på Stockholms universitets nya mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor i ett gammalt, underjordiskt fysiklaboratorium på Frescati Campus.

Verksamheten riktar sig till allmänhet, studenter och forskare. Syftet är att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till annorlunda perspektiv på samhällsfrågor.

Konsthallens entré planeras i en tillbyggnad mellan två befintliga hus, väl synlig från T-banan. Här ryms reception, kafé med uteservering och ett litet auditorium. De två utställningssalarna placeras två våningar under jord i de stora lokaler med enorm takhöjd där fysikerna tidigare hade sin partikelaccelerator.

Initiativtagare till Accelerator är professor emerita i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf och Magasin III:s chef David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet. Konstnärlig ledare är Richard Julin, tidigare biträdande museichef och chefsintendent på Magasin III. Invigning september 2019.

"Utmaningen har varit att behålla den råa känslan samtidigt som det ska vara en elegant, fungerande modern konsthall." Per Kraft

FAKTARUTA
Uppdrag Ombyggnad av laboratorium till konsthall
Plats Frescati, Stockholm
Uppdragsgivare Akademiska Hus
År 2016 - 2019
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Ylva Fagraeus Lundström, Marina Sandberg Papadaki, Ola Lindh