Per Kraft

Delägare, Arkitekt SAR/MSA
Tel. +46 70 886 61 39
Studier
 • 1984-89 Studier vid KTH Arkitektur, Stockholm.
 • 1982-83 Väg- och vattenbyggnad, Chalmers, Göteborg
PROJEKT
 • Cancercentrum Karolinska sjukhuset. Fastighetsutvecklingsplan. Stiftelsen CCK. 2022.
 • Kv Holar, Kista. Programhandling och ombyggnad kontorshus. Kungsleden. 2021-
 • Kallhäll. Planförslag kontors- och arbetsområde. Winge bygg. 2021.
 • Fabriksparken, Sundbyberg. Visionsskiss, strategisk plan och detaljplanearbete. Skandia fastigheter 2016-2022.
 • Frösakull. Tillbyggnad fritidshus. Bygglov och bygghandling. Privat beställare. 2020-21.
 • Västermalm, Sundsvall. 8 radhus. Plan och bygglov. Corner Property Partner. 2021-
 • Lugnvik, Örnsköldsvik. 20 st parhus. Plan och bygglov. Westerlinds fastigheter. 2020-21.
 • Kv. Åkern, Skanstull. Skiss och underlag planbesked. Skandia fastigheter. 2019-21.
 • A Wing. Påbyggnad A House. Med Mia Hägg. Balder. 2020-
 • Hammarby sluss. Utvecklingsskiss. H2M/Söderblänk. 2020.
 • CMB, KI Campus Solna. Programskiss om- och tillbyggnad kontor/labb. Akademiska Hus. 2019.
 • Accelerator. Ombyggnad av laboratorielokaler till konsthall. Akademiska Hus. 2016-19.
 • Kv. Sveden, Bergshamra. Planförslag. Skandia fastigheter. 2019.
 • Vackerby, Gnesta. Planförslag för ny radhusbebyggelse. Corner Property Partner. 2019.
 • Centrala Söderhamn. Detaljplan ny kvartersbebyggelse. Corner Property Partner. 2017-19.
 • Ringvägen 100, Stockholm. Ombyggnad och inredning entrézon m.m. Skandia fastigheter. 2017-19.
 • A House. Ombyggnad av f.d. Arkitekturskolan på KTH, Stockholm. Akademiska Hus. 2013-18.
 • Fabriksparken/Kv Blåslampan, Sundbyberg. Nytt bostadskvarter. Systemhandling. Skandia fastigheter. 2017.
 • Inre hamnen, Sundsvall. Två nya bostadskvarter, 38+46 lgh. Bygglov och bygghandling. Skanska. 2013-17.
 • Kv Spelbomskan, Stockholm, ombyggnad kontorshus. Utredning och projektering, Folksam, 2012-17.
 • Campus Kista. Utvecklingsplan. Akademiska Hus. 2016-17.
 • Campus Frescati. Utvecklingsplan. Akademiska Hus. 2016-17.
 • KTH Campus. Planerings. och volymstudier nybyggnader. Akademiska Hus. 2016-17.
 • Kv Noten, Sundsvall. Underlag för detaljplan. Diös och HSB 2014-17.
 • Henriksdal, Nacka. Stadsutvecklingsvision för del av Sicklahalvön. Nacka kommun. 2014-17.
 • Kv Söder. Nybyggnad, flerbostadshus. Gävle. Skanska. Idéskiss, byglov, systemhandling. 2014-16.
 • Sommarhus, Ljusterö. Om- och tillbyggnad. Bygglov och bygghandling. Privat beställare. 2015.
 • Campus KTH. Nya institutionsbyggnader. Underlag för detaljplan. Akademiska Hus. 2013-14.
 • Kv Åkern, Skanstull. Utvecklingsskisser, arbetet med planprogram. Skandia Fastigheter. 2013-
 • Kv Barken, Umeå. Nytt Bostadskvarter, 100 lgh. Bygglov och bygghandling. REKAB entreprenad, 2011-2013
 • Kv Kabeln, Sundbyberg, nybyggnad kontorshus. Skiss och programhandling, 2012-
 • Campus KI, Solna, gestaltningsprogram. Akademiska Hus, 2012.
 • Languedoc, Frankrike, villatillbyggnad. Privat beställare. 2011-12.
 • Kv Tingshusbacken, Hudiksvall, nybyggnad radhus. HSB Gävleborg, 2011.
 • Inre hamnen, Sundsvall, ny stadsdel. Planskiss och detaljplanearbete, Skanska, 2010-
 • Kv Kabeln, Sundbyberg, förtätning. Planskiss och gestaltningsprogram, Diligentia, 2010 -
 • Campus KI, Solna, planarbete Biomedicum. Akademiska hus, 2010.
 • Fålhagen, Uppsala, exploateringsskiss. REKAB entreprenad, 2010.
 • Jakobsbergs centrum, förtätning. Planskiss, Brf Allmogen, 2010-
 • Umeå, fördjupad översiktsplan för centrala staden, stadsbyggnadsvision. Umeå kommun, 2009-10.
 • Stadsutveckling, Librobäck, Uppsala. Uppsalahem och HSB, 2009.
 • Kv Noten, Sundsvall, fastighetsutveckling. Skanska och Norrvidden, 2009-
 • Kattvikskajen, Hudiksvall, stadsbyggnadsvision. Hudiksvalls kommun, 2008.
 • Jakobsberg 2:586, Järfälla, ombyggnad och inredning av kontor. HSB Norra Storstockholm, 2008.
 • Norra hamnstråket, Hudiksvall, stadsbyggnadsvision. Hudiksvalls kommun, 2008.
 • Kv Rörläggaren, Enskede, villatillbyggnad. Privat, 2007-2008.
 • Kv. Orgelpipan, Stockholm, stadsutvecklingskiss och parallellt uppdrag. Folksam, 2007-2008.
 • MVM-centrum, Ultuna, parallellt uppdrag. Akademiska Hus, 2007.
 • Kv Sågtorp, Täby, stadsutveckling. Parallellt uppdrag, HSB och Täby kommun, 2007.
 • Stadsvisionen, Sundsvall, planutredning, parallella uppdrag. Sundsvalls kommun, 2006-2007.
 • Kv. Spelbomskan, Stockholm, fastighetsutveckling. Folksam och Diligentia, 2006.
 • Danshögskolan, Stockholm, ombyggnad/inredning. Danshögskolan, 2005-2006.
 • Vällingby centrum, provisoriska affärshus, nybyggnad. ÅWL/ Svenska bostäder, 2003- 2004.
 • Högdalen, planutredning, parallellt uppdrag. Stockholms stad, 2003.
 • Mariastaden, Helsingborg, stadsplaneskiss. Helsingborgs stad 2003..
 • Sidsjön, Sundsvall, nybyggnad villa. Privat 2002-2003.
 • Medborgarhuset, Stockholm, ombyggnad. Kulturbolaget Mondo, 2001- 2003.
 • Hallonbergen-Ör-Rissne, planutredning, parallellt uppdrag. Folkhem och Riksbyggen, 2002.
 • Kallhälls centrum, planutredning. Järfälla kommun, 2002.
 • Södertörns Högskola, planutredning, parallellt uppdrag. Akademiska Hus, 2001.
 • Järfälla kyrkby, planutredning. Järfälla kommun, 2000 - 2001.
 • Nyckelviksskolan, Lidingö, nytt ateljé och undervisningshus. Skiss och detaljplanearbete, 1999-
 • Dag Hammarskjölds Väg, planutredning, parallellt uppdrag, Uppsala Universitet, 1999 (Ahlgren Edblom)
 • Ekonomikum, Uppsala Universitet, ombyggnad, inredning bibliotek, 1996-1999 (Ahlgren Edblom)
 • Höga kusten-bron, 1995-1999 (Ahlgren Edblom)
 • Nyckelviksskolan, Lidingö. Ombyggnad av huvudbyggnad. 1994-95 (Ahlgren Edblom)
 • Gino. Rockklubb, Stockholm. Ombyggnad och inredning. 1994-95.
 • Nyckelviksskolan, Lidingö. Ny matsalsbyggnad, 1993-94 (Ahlgren Edblom)
Priser och stipendier
 • Sveriges Arkitekters Planpris 2012, FÖP Umeå centrala staden
 • Parallellt uppdrag HSB Norra Storstockholm, Järfälla, 2007, 1:a pris
 • Stipendium Ivar och Anders Tengboms fond, 2004
 • Studentbostäder, Stockholm, tävling 2000, 5:e pris.
 • Sikreno, Danderyd, allmän arkitekttävling 1996, Inköp.
 • Den nya tidens bostadsrätt. Allmän tävling 1995. Inköp
 • Stipendium Helgo Zettervalls fond, 1994
 • Europan 3, Helsingborg, tävling 1993, 2:a pris
 • Stipendium Hakon Ahlbergs fond, 1989.
Utställningar
 • Arkitekturtriennialen, Tallinn, 2002. A1 representerade genom 3 projekt.
 • Nya Stockholm 1996, Brunkebergstorg. Utställningsarkitekt.
 • Elga - Vargarike, galleri Andréhn-Schiptjenko, 1995.
Undervisning
 • IWAU, internationell workshop i olika europeiska städer, 2008, 2009, 2011
 • Kursansvarig teoridel, 3D-form, Nyckelviksskolan, 2005-
 • Kursansvarig Arkitekturteknik, åk 4, KTH Arkitektur, 2005-2008
 • Övningsassistent samhällsplanering, KTH Infrastruktur 2002
 • Kursansvarig 3rd World housing, KTH Arkitektur 2002
 • Kursansvarig Crash course, KTH Arkitektur 2001, 2003
 • Övningsassistent KTH Arkitektur, 1996 -2000.
Publicistisk verksamhet
 • Europanic, 20 år av Europan i Sverige, redaktör och författare, SA 2012
 • Arkitekturskribent A1, MAMA, Bibel, AT, Arkitektur, Kritik, mm 1991 -
 • IWAU-dokumentation '08 och ´09, redaktör, KTH 2008 och 2009
 • Medförfattare Bostadsboken 2, ARKUS, 2006
 • Structures & Materials, redaktör, KTH 2005
 • Medförfattare, redaktör, Learning from Kampala, A1 förlag, 2004
 • Ledamot AT's redaktionsnämnd 1996 -2001.
 • Medlem i redaktionen för arkitekturtidningen A1 1991-93
Förtroendeuppdrag
 • Ledamot i Fortifikationsverkets arkitekturråd 2011-
 • Extern expert i bedömningsgruppen för Biomedicum, Campus KI. Akademiska hus, 2010 - 2011.
 • Styrelseledamot för internationella Architectes Sans Frontières, 2008 -2011
 • Juryledamot allmän tävling om Kulturhus/ teater i Sundsvall, 2008
 • Ordförande Europan Sverige 2008 -
 • Styrelsesuppleant Arkitekter utan gränser i Sverige 2007 -
 • Sekreterare Europan Sverige 1999 - 2008
 • Redaktionsmedlem A1 1991-1995
 • Ledamot SAR´s tävlingsnämnd, 1986-88.