Leif Brodersen

Delägare, Arkitekt SAR/MSA
Tel. +46 70 662 40 70
Studier
 • 1979–85 Studier vid Arkitektskolan, KTH i Stockholm
 • 1991–92 Studier vid Kungl. Konsthögskolans arkitekturskola, avd. för restaureringskonst
 • 1997 Tekn Lic examen, Naturlig ventilation och byggnadskonst vid Arkitektskolan, KTH i Stockholm
Projekt
 • Uppfinnaren. Om- och påbyggnad, Kontorshus vid Teknikparken i Gävle, F2 Fastighet. Programhandling, 2018
 • Kv Minan, Karlaplan. Fasadrestaurering. 2018.
 • Löttinge, Täby. Bostadsområde. Förstudie. 2018.
 • Ombyggnad av äldreboende till studentbostäder, Gävle, 2017-18
 • Landbacken, Nacka. Parhus. Trygghem. Bygglov. 2018-
 • Västra Måttan, Skokloster. Parhus. Förstudie. 2018.
 • Vikingshillsgården, Nacka. Parhus. Brisk Properties. Bygglov. 2018.
 • Väsjön, Sollentuna. Studentbostäder. K-Bostad. Markanvisningstävling.
 • Kv. Fogden i Gävle, Flerbostadshus. F2 Fastighet. Underlag för detaljplan. 2017-18
 • Om- och tillbyggnad, Folkets Hus i Gävle, F2 Fastighet. 2014
 • Högt flerbostadshus i Gävle, F2 Fastighet. 2014-15
 • Radhus i Ekolsund, K-Bostad. 2015-17
 • Flerbostadshus i Nacka, 2016-18
 • Libbarbo. Flerbostadshus i Örbyhus, K-Bostad. 2016-
 • Heby Torg. Flerbostadshus i Heby, K-Bostad. 2016-18
 • Tosterön. Flerbostadshus i Strängnäs, K-Bostad. 2016-18
 • Renovering och ombyggnad av ekonomibyggnad i Roslagen, Privat beställare. Byggt 2015-17
 • Lyftsaxen. Parhus i Stureby för Båge Bygg AB/Trygghem, Byggt. 2012-18
 • Villor i Stockholm, Danderyd, Värmdö, Lidingö, Norrtälje, Ljusterö och Nacka. Privata beställare. 2008-18
 • Fritidshus i Ystad, Eskilstuna och . Privata beställaer. 2008-2013
 • Nycirkushögskolan Stockholm, Ombyggnad/inredning 2011-12, programutredning 2007
 • Vindsinredning Odengatan 2011-12
 • Fördjupad översiktsplan, Umeå. Umeå kommun. 2010
 • Plan för nya bostäder i Jakobsberg för JM, 2009
 • Huvudkontor för Investor AB Stockholm, inredningar 2004–08
 • Danshögskolan Stockholm, Om- och tillbyggnad / inredning 2005–10
 • Centrumbyggnad – butiker och bostäder – Åre Torg, Nybyggnad / inredning 2006–07
 • Bostadsområde i Järpen. Planutredning 2005–06
 • Högdalen, Stockholm Parallellt uppdrag för stadsplan 2004
 • Kommunhus Åre, Programutredning 2004
 • Externhandelsområde Åre. Programutredning 2004
 • Ny lobby och hörsal, Kv Näckström, Investor AB, inredning 2002–03
 • Norrsättra, Sollentuna, planskiss 2002
 • Villa Oter, Ekerö, nybyggnad 2002
 • Rastplats i Strängnäs, Vägverket, Inbjuden tävling 2001
 • Villa Åkerman, Spånga, ombyggnad 1999–2000
 • Morkullan 00, Stockholm. Ombyggnad 1999–2000
 • Lundhags Skofabrik, Järpen. nybyggnad 1998–99
 • Stora Gustavsborg, Frescati, restaurering, 1996–98
 • Studio för Efva Lilja Danskompani, Stockholm. Ombyggnad och inredning 1997–98
 • Konstcampus vid Konstfack, Stockholm. Programskiss 1997–98
 • Sverigehus i S:t Petersburg, Programskiss, 1994
 • Kgl Operans kulissverkstäder, Programskiss, 1993
 • Svenska Fords huvudkontor, Stockholm. Programskiss, 1992
 • Grupphusområde, Falkenberg. 1989–90
 • Atelje Wehlander, Falun. Tillbyggnad 1988
 • Bostäder i Sikreno Danderyd. Inköp i allmän tävling, 1996
 • Framtidens bostadsrätt 1:a pris i allmän arkitekttävling 1994
 • Missionskyrka i Linköping 2:a pris i allmän tävling 1990.
 • Bostäder i Mariastaden Helsingborg. Allmän europeisk arkitekttävling Europan 3 1994, 2:a pris
Utställningar
 • Arkitekturtriennalen i Tallin 2002
 • Stockholm–Tokyo, Tokyo 2001.
 • På annan plats. Arkitekturmuséet, Stockholm 2001.
 • Nya Stockholm: Klara Kulturhuset, Stockholm 1998.
 • Nya Stockholm, Brunkebergstorg, Stockholm 1996
 • Park – Galleri Doktor Glas, Stockholm 1994
Undervisning
 • Prodekan och ordförande i Utbildningsstyrelsen KTH:s Arkitekturskola 2005–2012
 • Ledamot i styrelsen och ledningsgruppen för Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH 2005–2012
 • Universitetslektor och Grundutbildningsansvarig KTH:s Arkitekturskola 2004–
 • Ledamot i styrelsen för KTH:s Arkitekturskola och studierektor 1999
 • Undervisar på KTH:s Arkitekturskola sedan 1995
 • Gästlärare på CTH, Konstfack, Beckmans och Nyckelviksskolan.
Övrigt
 • Juryledamot i Europan Finland 2013
 • Ledamot i Dansk-Svenska kulturfonden 2013-
 • Juryledamot i Kasper Salin-priset 2011-12
 • Ledamot i Sveriges arkitekters valberedning 2011-
 • Juryledamot i Europan Sverige 2009-11
 • Ledamot i Elna Bengtssons fond 2005-
 • Ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2005–10
 • Ordförande i Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 2002
 • Ledamot i SAR:s tävlingsnämnd 1995–2002
 • Svensk sekreterare i Europan 1999–05
 • Författare till artiklar i fackpressen samt ett antal böcker om arkitektur